31-315 Kraków ul. Radzikowskiego 27/03

Audyt sprawozdań finansowych

Badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych realizują kluczowi biegli rewidenci, ich asystenci oraz aplikanci.

Czytaj dalej

Oferta

Badania / przeglądy sprawozdań finansowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Analizy, ekspertyzy, doradztwo

Wyceny udziałów oraz przekształcenia firm

Opinie dla sądów i prokuratur

Audyty środków unijnych

Zespół specjalistów
od finansów

Posiadamy polisę
odpowiedzialności cywilnej

Szeroka oferta
usług

Zbieramy doświadczenie
już od 1992 roku


Firma

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. w Krakowie ul. Radzikowskiego 27/03 wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529 (uchwała 114/57/95 KIBR).
Spółka została utworzona w 1990 roku i aktualnie występuje w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

W początkowym okresie Spółka działała pod nazwą: „Zakład Usług Informatycznych Rachunkowości i Handlu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce INTERFIN Sp. z o.o.” Już wówczas wykonywała szeroki zakres usług min. wdrażanie rozwiązań informatycznych do rachunkowości, tworzenie programów komputerowych dla rachunkowości, uczestnictwo w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw.


Aktualności

Sprawozdanie z przejrzystości 2017/2018

Do wglądu najnowszy dokument Sprawozdanie z przejrzystości 2017-2018

Czytaj dalej

Dojazd