Jednostki badawczo – rozwojowe

Jednostki badawczo – rozwojowe m.in:

  • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
  • Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych “CEBEA” Kraków
  • “CEBEA” Zakład Produkcji Doświadczalnej w Bochni