Zarząd

reprezentuje:

Dorota Żołna – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu posiada doświadczenie w obszarze rachunkowości i rewizji zdobyte w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Kieruje profesjonalnie zespołem, który obsługuje pozyskane zlecenia.