Historia

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. w Krakowie ul. Radzikowskiego 27/03 wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529 (uchwała 114/57/95 KIBR).

Spółka została utworzona w 1990 roku i aktualnie występuje w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

XI Wydział Gospodarczy pod nr 0000145852.

W początkowym okresie Spółka działała pod nazwą: „Zakład Usług Informatycznych Rachunkowości i Handlu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce INTERFIN Sp. z o.o.” Już wówczas wykonywała szeroki zakres usług min. wdrażanie rozwiązań informatycznych do rachunkowości, tworzenie programów komputerowych dla rachunkowości, uczestnictwo w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw.
W latach 1992-1994 Spółka rozpoczęła działalność w zakresie badania sprawozdań finansowych, a po uchwaleniu ustawy o rachunkowości – wdrożyła procedury tych badań wg nowych przepisów.
W 1995 roku nastąpiła zmiana nazwy Firmy na: „Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce INTERFIN Sp. z o.o.” i już wtedy badanie sprawozdań finansowych stanowiło podstawę działalności Spółki. Równolegle Firma rozwijała prowadzenie ksiąg rachunkowych na zlecenie innych podmiotów.
W tym okresie INTERFIN był wydawcą kilku pozycji książkowych z dziedziny rachunkowości, a w szczególności „Rachunkowość Banków Komercyjnych” autorstwa dr Józefa Urygi i mgr Wilhelma Magielskiego oraz „Indeks typowych księgowań dla banków”autorstwa dr Józefa Urygi – pozycji cenionych i bardzo dobrze przyjętych przez szereg banków w całej Polsce.
W 2010 roku – równolegle do zmiany struktury udziałów – Spółka otrzymała aktualną nazwę „Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.” i pod tą firmą funkcjonuje do dziś.