Udziałowcy

Bilans – Servis Sp. z o.o. w Kielcach posiada 73,1% udziałów w Spółce, natomiast 26,9% udziałów jest w posiadaniu osób fizycznych,  głównie biegłych rewidentów.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Mucha – Przewodniczący RN

Kazimierz Jarosz – Zastępca Przewodniczącego RN

Zbigniew Radek – Sekretarz RN

Kapitał własny Spółki wynosi 732 tys. zł.