Badania / przeglądy sprawozdań finansowych

INTERFIN przeprowadza badania oraz przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Badania przeprowadzane są wg:

Badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych realizują zespoły, w skład których wchodzą kluczowi biegli rewidenci, ich asystenci oraz aplikanci. Dokumentacja z badania jest poddawana procedurze wewnętrznej kontroli jakości wg zasad ustawy o biegłych rewidentach.

Prace rewizyjne prowadzone są w II etapach:

 • I etap – badanie wstępne
 • II etap – badanie zasadnicze

INTERFIN przekazuje jednostkom:

 • „Raporty” z przeprowadzonych przeglądów
 • „ Sprawozdania z badania”

W uzasadnionych przypadkach oprócz ww. dokumentów przedstawia się Zarządom pisemną informacje o istotnych spostrzeżeniach dotyczących badanej jednostki.

Naszymi klientami są :

 • jednostki zainteresowania publicznego, t. j. Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • spółki Prawa handlowego,
 • pozostałe Spółki,
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki służby zdrowia
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • fundacje, stowarzyszenia

Formularz zgłoszeniowy – badanie sprawozdań