Analizy, ekspertyzy, doradztwo

INTERFIN zajmuje się:

  • sporządzaniem różnego rodzaju ekspertyz z zakres rachunkowości,
  • opracowywaniem Zakładowych Planów Kont,
  • opracowywaniem Polityki Rachunkowości,
  • opracowywaniem analiz ekonomiczno-finansowych m.in. analizy źródeł finansowania

INTERFIN przeprowadza również sprawdzenie ksiąg rachunkowych co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Udziela także ustnych i pisemnych konsultacji z zakresu rachunkowości.