Kluczowi biegli rewidenci

Spółka INTERFIN chętnie nawiąże współprace z biegłymi rewidentami zarówno z województwa Małopolskiego jak i z poza regionu.

INTERFIN zatrudnia oraz współpracuje z kilkunastoma kluczowymi biegłymi rewidentami oraz asystentami i aplikantami. Dzięki temu może być dokonany odpowiedni dobór biegłych, a usługa wykonana profesjonalnie i w dogodnych terminach.

Zapewniamy udział specjalistów z zakresu:

  • rachunkowości przedsiębiorstw, spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • przekształceń firm;
  • wycen udziałów i akcji;
  • rozliczeń podatkowych firm;
  • audytów środków unijnych;
  • sporządzania opinii dla sądów i prokuratur.

Procedura badania / przeglądu sprawozdania finansowego jednostki obejmuje zazwyczaj następujące etapy:

  • udział biegłego w inwentaryzacji rocznej aktywów;
  • współpraca biegłego rewidenta z badaną jednostką na etapie zamykania rocznych ksiąg i sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego;
  • badania właściwe dokumentów i ksiąg rachunkowych;
  • dostarczenie zleceniodawcy opinii i raportu z przeprowadzonego badania / przeglądu.

W całym okresie umowy o badanie / przegląd zleceniodawca może korzystać z merytorycznych porad i konsultacji udzielanych przez biegłego rewidenta lub Zarząd Spółki.