Prowadzenie ksiąg rachunkowych

INTERFIN prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w formie pełnej księgowości lub książki przychodów i rozchodów.
Oferujemy usługi, w skład których wchodzą między innymi:

  • rozliczenia kadrowo-płacowe;
  • ewidencja podatkowa (podatek dochodowy, VAT i pozostałe);
  • doradztwo w zakresie rachunkowości;
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów o różnej formie prawnej;
  • opracowywanie polityki rachunkowości.

Wszystkie wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej kwoty. Służymy fachową wiedzą i doświadczeniem naszych biegłych rewidentów.

Cennik usług księgowych jest ustalany indywidualnie.