Dane kontaktowe

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.
31-315 Kraków
ul. Radzikowskiego 27/03

NIP 676-007-69-92
REGON 001331839
Kapitał zakładowy 209 tys. wpłacony w całości.

TELEFONY
Kadry i Płace: 573 327 605
Księgowość: 573 327 456
Biuro: 601-414-229

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy: 7:00 – 16:00
Dział Sprzedaży: 7:00 – 15:00
Dział Kadr: 7:00 – 15:00
Dział Księgowości: 7:00 – 16:00

ADRESY E-MAIL
Biuro interfin@interfin.pl
Oferty badania@interfin.pl
Księgowość ksiegowosc@interfin.pl

 

Dojazd /mapa