Aplikacje

Spółka INTERFIN aktualnie poszukuje kandydatów na biegłych rewidentów chętnych do odbycia aplikacji w naszej Spółce na niżej wymienionych zasadach.

Spółka INTERFIN – od początku swojej działalności – stwarza możliwość odbywania aplikacji osobom ubiegającym się o tytuł biegłego rewidenta.
Współpraca odbywa się na podstawie umowy o aplikację i dodatkowo – odrębnej umowy zlecenie na wykonanie konkretnego zlecenia.
Kierownikiem aplikacji jest Prezes Zarządu lub inny kluczowy biegły rewident współpracujący ze Spółką.

Aplikacje trwają zazwyczaj 2 lata od dnia podpisania odpowiedniej umowy.

Warto nadmienić, że w ponad dwudziestoletniej naszej działalności aplikację z wynikiem pozytywnym ukończyło ponad 40 aplikantów.