Eksperci

Doradztwo prawne

INTERFIN od wielu lat korzysta z obsługi prawnej radcy prawnego pana Andrzeja Zająca, prowadzącego prywatną Kancelarię Prawną Andrzej i Anna Zając s.c.

Radca prawny Andrzej Zając  specjalizuje się  w prawie spółek  handlowych.

Wyceny i szacunki

Wyceny udziałów i akcji dokonują specjaliści w sporządzaniu opinii dla spółek i przedsiębiorstw z zakresu wyceny wartości składników majątkowych innych aniżeli niefinansowe aktywa trwałe, posiadający długoletnie doświadczenie w tej specjalności.

Rachunkowość jednostek

Nasi eksperci wykonują nietypowe zlecenia dotyczące np:

  • oceny rachunkowości jednostek budżetowych (gminy, szpitale);
  • ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych;
  • rachunkowości fundacji, stowarzyszeń lub spółdzielni mieszkaniowych;
  • zgodności używanych do ewidencji księgowej programów komputerowych z przepisami ustawy o rachunkowości.