Eksperci

Doradztwo prawne

INTERFIN Sp. z o.o. korzysta z obsługi prawnej radcy prawnego Pana Łukasza Mucha, prowadzącego prywatną Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Mucha.

Radca prawny Łukasz Mucha specjalizuje się w prawie podatkowym.

Wyceny i szacunki

Wyceny udziałów i akcji dokonują specjaliści w sporządzaniu opinii dla spółek i przedsiębiorstw z zakresu wyceny wartości składników majątkowych innych aniżeli niefinansowe aktywa trwałe, posiadający długoletnie doświadczenie w tej specjalności.

Rachunkowość jednostek

Nasi eksperci wykonują nietypowe zlecenia dotyczące np:

  • oceny rachunkowości jednostek budżetowych (gminy, szpitale);
  • ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych;
  • rachunkowości fundacji, stowarzyszeń lub spółdzielni mieszkaniowych;
  • zgodności używanych do ewidencji księgowej programów komputerowych z przepisami ustawy o rachunkowości.