Banki

Banki, m.in.:

  • BWR SA (obecnie Deutsche Bank PBC SA)
  • Mikołowski Bank Spółdzielczy
  • BS Sucha Beskidzka
  • BS Gorlice
  • BS Chrzanów
  • Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Świętokrzyska”