Audyt sprawozdań finansowych

Badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych realizują kluczowi biegli rewidenci, ich asystenci oraz aplikanci.

Czytaj dalej

Oferta

Badania / przeglądy sprawozdań finansowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Analizy, ekspertyzy, doradztwo

Wyceny udziałów oraz przekształcenia firm

Opinie dla sądów i prokuratur

Audyty środków unijnych

Zespół specjalistów
od finansów

Posiadamy polisę
odpowiedzialności cywilnej

Szeroka oferta
usług

Zbieramy doświadczenie
już od 1992 roku


Firma

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. w Krakowie ul. Radzikowskiego 27/03 wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529 (uchwała 114/57/95 KIBR).
Spółka została utworzona w 1990 roku i aktualnie występuje w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

W początkowym okresie Spółka działała pod nazwą: „Zakład Usług Informatycznych Rachunkowości i Handlu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce INTERFIN Sp. z o.o.” Już wówczas wykonywała szeroki zakres usług min. wdrażanie rozwiązań informatycznych do rachunkowości, tworzenie programów komputerowych dla rachunkowości, uczestnictwo w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw.


Aktualności

Sprawozdanie z przejrzystości 2020/2021

Przedstawiamy do wglądu najnowszy dokument Sprawozdanie z przejrzystości 2020-2021

Czytaj dalej

Ranking Audytorów “Rzeczypospolitej” 2021

W tym roku nasza firma została wyróżniona w Rankingu audytorów przygotowanym przez Rzeczpospolitą. W ogólnym rankingu znaleźliśmy się na 32 miejscu.

Czytaj dalej

Z głębokim żalem zawiadamiamy

że dnia 02 kwietnia 2021r. w wieku 90 lat zmarła Ś.P. Kazimiera Widła. Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składają Pracownicy i współpracownicy Firmy INTERFIN

Czytaj dalej

Pracownicze plany kapitałowe od 2019 roku

Od 2019 r. wejdzie w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ma ona na celu wprowadzenie regulacji prawnych, tworzących powszechny system dobrowolnego oszczędzania jako zabezpieczenie osób […]

Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o elektronicznej formie sprawozdań finansowych

1 października 2018 roku zaczęły obowiązywać wprowadzone w ramach zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przepisy o elektronicznej formie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z badania. Od tego dnia wszystkie […]

Czytaj dalej

Dojazd