Odpowiedzialność

Spółka posiada obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej .

Od pierwszych lat istnienia Spółki funkcjonuje sprawnie system wewnętrznej kontroli jakości usług.

Przestrzegamy zasad niezależności i zasad etyki – ustalonych przez ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz uchwałę KIBR.

Spółka jest kontrolowana przez uprawnione organy takie jak: urząd Skarbowy, ZUS, inspekcja pracy. Kontrole potwierdzają zgodne z prawem działanie. Klienci Firmy (ani też osoby trzecie) nie wnosili zastrzeżeń do pracy audytora, a Spółka nie musiała korzystać ze swojego ubezpieczenia OC.