Jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego min.:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
  • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  • Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
  • Starostwo Powiatowe w Będzinie
  • Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego