Opinie dla sądów i prokuratur

Biegli rewidenci i specjaliści posiadający odpowiednią wiedzę, sporządzają różnego rodzaju opinie niezbędne w czasie prowadzenia postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez prokuratorów oraz zlecenia nadesłane przez sądy.