Z głębokim żalem zawiadamiamy

że dnia 02 kwietnia 2021r. w wieku 90 lat zmarła Ś.P. Kazimiera Widła.

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składają

Pracownicy i współpracownicy Firmy INTERFIN